Tropea, Italy

Tropea (Photo credit: simo0082)

Tropea (Photo credit: senza senso)

Mare di Tropea (Photo credit: Luca Galli)

Ferragosto a Tropea (Photo credit: Aurora Domeniconi)

Tropea from the beach (Photo credit: Marcus Andersson)

Isola di Tropea (Photo credit: Mexx 6oo)

Trattoria a Tropea (Photo credit: Mexx 6oo)

Tropea (Photo credit: artq55)

Tropea (Photo credit: artq55)

See also